foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... Przyjaciele


 

  1. W r. szk. 2019/2020 XXXI Liceum Ogólnokształcące zapewnia kontynuację nauki języka francuskiego lub hiszpańskiego lub niemieckiego nauczanych wcześniej w gimnazjum lub szkole podstawowej. Kontynuowanie nauki języka obcego nowożytnego jest priorytetem edukacji językowej w Liceum.

  2. Dla kandydatów uczących się w gimnazjum lub szkole podstawowej języka rosyjskiego lub języka włoskiego Liceum zapewnia pierwszeństwo wyboru początkującej grupy językowej (j. niemieckiego, j. francuskiego lub j. hiszpańskiego).

  3. W przypadku rezygnacji z kontynuowania nauki drugiego języka o przyjęciu do innej grupy językowej decyduje, ogólna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia do szkoły (związane jest to ze ściśle określoną liczbą grup poszczególnych języków w klasach pierwszych).

  4. Zgłoszenie (wybór) drugiego języka jest obowiązkowe i powinno nastąpić w terminie od 16 do 24 lipca 2019 r. czyli w czasie składania oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasistów lub gimnazjalnego.

Uwaga kandydaci do szkół ponadpodstawowych!

Rekrutacja elektroniczna w województwie łódzkim  odbywa się na stronie

https://lodzkie.edu.com.pl/

Wejdź na stronę i kierując się instrukcją załóż konto dla uczniów klas 8 szkół podstawowych lub 3 klas gimnazjalnych.

Ważne! Pamiętaj, że możesz zarejestrować się tylko jeden raz!
Rejestracja w niewłaściwym systemie znacząco utrudni Ci prawidłową rejestrację!

TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OBOWIĄZUJĄCE W WOJ. ŁÓDZKIM NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

  • od 13 maja 2019 do 25 czerwca 2019 godz. 12:00 - złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej - wniosek powinien być podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru)

 

  • od 21 czerwca 2019 do 25 czerwca 2019 godz. 12:00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub świadectwa ukończenia gimnazjum   oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty lub egzaminu gimnazjalnego.

 

  • 16 lipca 2019 o godz. 12:00 - publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły,

  • od 16 lipca 2019 godz. 12:00 do 24 lipca 2019  godz. 12:00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły, ponadpodstawowej (tj. złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty lub egzaminu gimnazjalnego),

  • w dniu 25 lipca 2019 godz. 12:00 - publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły ponadpodstawowej.

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu (08:00 – 16:00).

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami na stronie  Kuratorium Oświaty w Łodzi:   Rekrutacja do szkół