foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... Przyjaciele


TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OBOWIĄZUJĄCE W WOJ. ŁÓDZKIM NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

  • od 22 maja 2017 do 21 czerwca 2017 godz. 12:00 - złożenie wniosku do szkoły ponadgimnazjalnej - wniosek powinien być podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru).

Rekrutacja elektroniczna:

1. Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek na stronie systemu elektronicznej rekrutacji   lodz.e-omikron.pl

2. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium powinien dołączyć do składanego wniosku odpowiedni dokument potwierdzający spełnianie danego kryterium – informacja o tym jaki dokument należy dołączyć jest zawarta we wniosku.

  • od 23 czerwca 2017 do 27 czerwca 2017 godz. 12:00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Rekrutacja elektroniczna:

1. Na stronie systemu elektronicznej rekrutacji   lodz.e-omikron.pl należy uzupełnić dane o osiągnięciach tzn.: oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz szczególne osiągnięcia punktowane w procesie rekrutacji

2. Po uzupełnieniu osiągnięć należy przynieść potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru.

  • 3 lipca 2017 o godz. 12:00 - publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły,

  • od 3 lipca 2017 godz. 12:00 do 10 lipca 2017 godz. 12:00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły, ponadgimnazjalnej (tj. złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego),

  • w dniu 11 lipca 2017 godz. 12:00 - publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły ponadgimnazjalnej.

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu (08:00 – 16:00).

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami na stronie  Kuratorium Oświaty w Łodzi:   Rekrutacja do szkół