foto1
Bo to jest właśnie XXXI
foto1
Tutaj będziesz umiał nawet mówić wierszem
foto1
U nas się pobawisz
foto1
I nauczysz wiele
foto1
W sercu pozostaną wspomnienia... Przyjaciele


 

  1. W r. szk. 2019/2020 XXXI Liceum Ogólnokształcące zapewnia kontynuację nauki języka francuskiego lub hiszpańskiego lub niemieckiego nauczanych wcześniej w gimnazjum lub szkole podstawowej. Kontynuowanie nauki języka obcego nowożytnego jest priorytetem edukacji językowej w Liceum.

  2. Dla kandydatów uczących się w gimnazjum lub szkole podstawowej języka rosyjskiego lub języka włoskiego Liceum zapewnia pierwszeństwo wyboru początkującej grupy językowej (j. niemieckiego, j. francuskiego lub j. hiszpańskiego).

  3. W przypadku rezygnacji z kontynuowania nauki drugiego języka o przyjęciu do innej grupy językowej decyduje, ogólna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia do szkoły (związane jest to ze ściśle określoną liczbą grup poszczególnych języków w klasach pierwszych).

  4. Zgłoszenie (wybór) drugiego języka jest obowiązkowe i powinno nastąpić w terminie od 16 do 24 lipca 2019 r. czyli w czasie składania oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasistów lub gimnazjalnego.

Oferta edukacyjna na rok 2019/2020
(dla absolwentów gimnazjum)


  • Klasa I ag - rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i informatyki
  • Klasa I bg - rozszerzony program nauczania matematyki, biologii i chemii
  • Klasa I cg - rozszerzony program nauczania matematyki, języka angielskiego i geografii
  • Klasa I eg - rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii, geografii i wos-u

 

 

Klasa 1 ag

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

matematyka,
fizyka,
informatyka

Języki obce

język angielski

drugi język do wyboru:
niemiecki lub francuski lub hiszpański

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

język polski,
język obcy,
matematyka,
fizyka

Czytaj więcej...

 

Klasa 1 bg

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

matematyka,
biologia,
chemia

Języki obce

język angielski

drugi język do wyboru:
niemiecki lub francuski lub hiszpański

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

język polski,
matematyka,
biologia,
chemia

 

Czytaj więcej...

 

Klasa 1 cg

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

matematyka,
język angielski,
geografia,

Języki obce

język angielski

drugi język do wyboru:
niemiecki lub francuski lub hiszpański

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

język polski,
język angielski,
matematyka,
geografia

 

Czytaj więcej...

 

Klasa 1 eg

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

język polski,
historia,
geografia,
wiedza o społeczeństwie

Języki obce

język angielski

drugi język do wyboru:
niemiecki lub francuski lub hiszpański

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

język polski,
matematyka,
geografia,
historia

Czytaj więcej...